Kurs analityk finansowy

Prowadzący kurs

prof. Witold Orłowski – profesor nauk ekonomicznych, ukończył studia ekonomiczne na UŁ, następnie kształcił się w Harvard University. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej i makroekonomii. W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był doradcą ekonomicznym ministra finansów Leszka Balcerowicza, w latach 2002–2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Został głównym doradcą ekonomicznym firmy PricewaterhouseCoopers. Prowadzi działalność naukową m.in. jako profesor i dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2009 powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Jest sekretarzem Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zasiada w Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN. Opublikował sześć pozycji książkowych.

Marek Zuber – wysoko ceniony ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo- kapitałowego. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. Jego wykłady uświetniające wydarzenia biznesowe, seminaria, konferencje i kongresy, cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na przekazywanie trudnej wiedzy ekonomiczno-finansowej w oparciu o bogate doświadczenie biznesowo-doradcze, w sposób przystępny i interesujący dla odbiorców. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”.

dr Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ, ukończył studia w University of Glasgow. Vice-Prezes w T.G. RaFiB Sp. z o.o. Autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowocze­snych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Certyfikowany wykładowca programu Advanced Certificate in Marketing prowadzonego pod auspicjami Certified Institute of Marketing (UK). Wykładowca programu prowadzonego pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK), kierownik Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na UŁ, wykładow­ca rachunkowości zarządczej na studiach MBA. Autor i współautor licznych książek i artykułów.

dr Iwona Cieślak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości . Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny, opiekun merytoryczny specjalności Audyt i kontrola w biznesie. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, corporate governance, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy